ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

ΕκδηλώσειςSpecial Guided Tour: Myth Unbound: Ariadne – Andromeda

With the assistant curator, Despina Christofidou.The tours will be offered in Greek.Date / Time:30.08 2023 at 12:00-12:45Participation: Free | Available spaces per group: up to 20 personsFor reservations: | rsvp@leventisgallery.org | tel. 22668838 Διαβάστε περισσότερα

Pen Friends: Women Narrate

On the occasion of the A. G. Leventis Gallery’s temporary exhibition Myth Unbound: Ariadne – Andromeda, the curator and museum educator Valia Matsentidou invites women to interact with selected artworks from the exhibition and share their own stories amongst themselves. Through an experiential workshop, the participants will correspond with each other by writing anonymous letters. The aim of this workshop is to collect stories and listen to the voices of modern women who live in our city, Ni… Διαβάστε περισσότερα

A unique cruise into the world of Art through the sceneries of blue

A personal audio guided-tour through the seascapes of A. G. Leventis Gallery’s permanent collections.It’s true! Nicosia isn’t on the seaside…Nonetheless, you can still promenade with Parisian high society at Boudin’s Beach at Trouville, enjoy a Regatta in the Channel with Dufy and company, or take a gondola ride through Venice with Canaletto or Hatzis. If a dip in the sea tickles your fancy you can head to the Aegean blue and visit Hydra with Prossalentis, Santorini with Germenis or… Διαβάστε περισσότερα

Visual Tours in Cypriot Sign Language

The main principle of the A. G. Leventis Gallery is the access to art offered to all social groups of the population and especially the facilitation of vulnerable groups during their visit. With this in mind, the A. G. Leventis Gallery collaborates with the School for the Deaf and creates special guided tours in the form of short videos in Cypriot Sign Language. With these short visual tours, the visitors will be able to get to know individual works of art from the Collections of the Gallery. Th… Διαβάστε περισσότερα

Myth Unbound: Ariadne – Andromeda

Exhibition duration: 06.04-03.09 2023Temporary Exhibition HallThis exhibition started from a collection and an idea. The Collector Dr. Andreas Pittas has in his collections works related to the myth of Ariadne and Andromeda. Outstanding works that mark milestones in European Art History. But also works that are thematically linked to two women whose myths, and stories, were a revelation for the curators of the exhibition. Among other things, why both heroines, Ariadne and Andromeda, associate th… Διαβάστε περισσότερα
Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2024 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use