ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Σχεδιασμός και Μελέτη

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη και τα διαμερίσματα έχουν σχεδιαστεί με ακρίβεια στην κάθε λεπτομέρεια,λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τους πελάτες και τον πολιτιστικό προορισμό της Πινακοθήκης. Οι σχεδιαστικές αρχές για το τελικό αποτέλεσμα και τη διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου μελετήθηκαν ενδελεχώς, ώστε να συμπληρώνουν και να εναρμονίζονταιμε τη γενικότερη αρχιτεκτονική προσέγγιση του κτηριακού συγκροτήματος: εξαιρετικά προηγμένες τεχνολογίες και ποικίλες απαιτήσεις ωςπρος τη λειτουργικότητα των χώρων (για παράδειγμα, αίθουσα συνεδρίων, χώρος υποδοχής) υπήρξανμερικά από τα ζητούμεναπου έπρεπε να συνυπολογισθούν στη μελέτη.Ο σχεδιασμός του κτηρίου ήταν αποτέλεσμα στενής συνεργασίας μεταξύ της ομάδας των σχεδιαστών, των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών, υπό τον συντονισμό και την επίβλεψη του διαχειριστή έργου,προκειμένου το κτήριο να ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα και στους στόχους που καθορίστηκαν στην αρχή, χωρίς ποτέ να παραβλέπονταιοι οικολογικές πτυχές και τα θέματα ασφάλειας.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2024 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use