ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Εθελοντισμός & Εργασία

Οι εθελοντές στηρίζουν τη λειτουργία της Πινακοθήκης. Η εθελοντική εργασία μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς για τη λειτουργία της Πινακοθήκης, όπως στην ετοιμασία προσωρινών εκθέσεων και εκδηλώσεων και στα εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρούς και μεγάλους. Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώστε την Αίτηση Εθελοντικής Εργασίας και επιστρέψτε στην ηλεκτρονική διεύθυνσηinfo@leventisgallery.org.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2024 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use