ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Η ΛΠ Ταξιδεύει

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να προσεγγίσει κανείς τις ομάδες του κοινού που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην Πινακοθήκη: «Η Λεβέντειος Πινακοθήκη ταξιδεύει»… και φέρνει την ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης στα σχολεία και στις αγροτικές περιοχές!

Προγράμματα 2015-2016 :

  • Μουσειοβαλίτσα : «Ο Κόσμος της Κύπρου» (8-12 / 12-14 ετών)

Προσφέρουμε ένα αρχείο σε μορφή PDF, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή και το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες, ερωτήσεις, υλικό και εικόνες, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να δημιουργήσουν μια αυτοκατευθυνόμενη περιήγηση για τις ανάγκες της τάξης τους. Το υλικό είναι διαθέσιμο για προετοιμασία πριν από την επίσκεψή σας, μαζί με κάποιες ιδέες για επακόλουθες δραστηριότητες.

  • Ανακαλύψτε τα «Άνθη στην Ιστορία και στην Κουλτούρα της Ευρωπαϊκής Τέχνης»

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την:
Κατερίνα Στεφανίδου, Έφορος – Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
education@leventisgallery.org | τηλ. +357 22668838, εσωτ. 105

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2024 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use