ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Pericles Pantazis and the European and Belgian Art of the late 19th century

29-01-2020 to 29-01-2020SPEAKER: Constantin Economides, Curator of the temporary exhibition 'Metamorphosis Belgian Art 1860-1930'

 

In the context of the monthly Wednesday Lectures, the A. G. Leventis Gallery is delighted to welcome Constantin Economides, a distinguished art historian and head curator of the temporary exhibition of the A. G. Leventis Gallery 'Metamorphosis - Belgian Art 1860-1930'. 

Mr. Economides will present the artistic journey of Pericles Pantazis, the only Greek in the intimate circle of Belgian Impressionists. 

Pericles Pantazis was born in Athens in 1849. After graduating from the School of Arts in Athens, he left for Munich, as did many young artists of the time, where he intended to continue his career. The conservative artistic milieu of the Bavarian capital, however, was ill-suited to his restless spirit, and he left for Paris, where he stayed for several months, discovering while there the art of the Impressionists, before finally settling in Brussels in 1872. There he met and associated with numerous artists and became part of the creative life and avant-garde movements of Belgium. Influenced by Jean-Baptiste-Camille Corot, Gustave Courbet and Édouard Manet, Pantazis created a pictorial world of his own with his expressive realistic portraits, his still lifes with their imaginative play of light and shadow and his atmospheric landscape. His role in the development of European art was acknowledged as early as the start of the 20th century, and he was considered one of the pioneers of Impressionism in Belgium.

For reservations by Monday 27 January 2020: 22668838 / rsvp@leventisgallery.org

The doors will close at 19:40.

The lecture will be delivered in Greek.

 

Free Admission

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2024 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use