ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Christian Dior – The Story of a Myth

09-10-2019 to 09-10-2019Speaker: Philippe Le Moult, General Secretary, Museum Christian Dior 

The A. G. Leventis Gallery in the context of the monthly Wednesday Lectures, is pleased to announce the lecture "Christian Dior, The Story of a Myth".

From his first collection ‘The New Look’ in 1947, which revolutionized women’s fashion and was characterized as ‘the return to an ideal of civilized happiness’ through to his "lunch / dinner" outfits in 1954 which adapted to the lifestyle of modern women, while emphasizing the naturalness of fashion, Dior has proved to be one of the most influential couturiers of the 20thcentury. Achieving wide international recognition from early on due to the innovation of both his designs and his business practices, he was rightfully recognized as the most successful fashion designer in the world. Favoured by film stars and royalty alike, the house of Dior has and continues to be at the forefront of the fashion industry until today.

This lecture will follow the history of the legendary fashion house, providing a unique insight into its past, present and future. 

We are honored to welcome Philippe Le Moult, General Secretary of the association "Presence of Christian Dior" who manages the Christian Dior museum, Granville and who is responsible for the institutional relations of the House Dior. Through his duties, Philippe Le Moult has actively worked to develop the activities of the Christian Dior museum as well as helped to forge close relationships between the City of Granville and Dior homes.He was also the initiator of two major events in the life of Granville in particular the creation of the Dior Golf Cup, which he re-launched in 1999, and the Paris-Granville vintage car rally in 2005, on the occasion of the centenary of Christian Dior's birth.

 

The lecture will be delivered in French with a simultaneous translation into Greek 

Following the lecture there will be a reception in honor of the speaker and a small exhibition of books and photos from the House of Dior.

The A. G. Leventis Gallery would like to thank the French Institute for its cooperation and our media partners Madame Figaro and ILoveStyle.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2020 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use