ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

The Wednesday Lecture

06-02-2019 to 06-02-2019The A. G. Leventis Coin Collection was formed by Anastasios G. Leventis in Paris from the early 1960s to 1976 and numbers 605 gold coins and commemorative gold medals. Gold has always been considered a safe investment, especially in times of economic crisis, and Leventis, as a good and insightful businessman and a passionate collector, created this exceptional collection, which includes rare specimens of special interest to both collectors and scholars.

 

Speakers: Lefki Michaelides and Eleni Zapites, Consultants of the Anastasios G. Leventis Gold Coin Collection and Curators of the temporary exhibition 'Stories of Gold', at the A. G. Leventis Gallery

6 February 2019

Constantine Leventis Auditorium, 19:30

 

RSVP by Monday 4 February 2019: 22668838 / info@leventisgallery.org. Doors close at 19:40. Please arrive early to avoid disappointment. The documentary will be presented in Greek.

Entrance: Free 

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2022 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use