ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Who Run the World

01-03-2023 to 31-03-2023The A. G. Leventis Gallery's Instagram posts have prepared us for its new online campaign on Social Media dedicated to International Women's Day. Once again, the A. G. Leventis Gallery invites its online audience and Instagram profile visitors, to participate in a challening game through which they will get information about the artworks of the A. G. Leventis Gallery’s Collections, while being entertained at the same time.

The concept of the action ‘Who Run the World’ its concept is relatively simple. According to the rules of the well-known game ‘Two Truths and a Lie’, artworks depicting women are presented in Instagram stories, while three statements are given for each work, two of which are true and one of them is false. The visitor, through a quiz, is asked to guess which one is the false statement. This action will run through AGLG’s Instagram page throughout March and will include over 30 artworks.

This action defies the ephemeral and instantaneous nature of Instagram by turning it into a virtual community for interaction, artistic reflection and intellectual challenge. With statements that could be considered as food for thought regarding gender equality, it is almost certain that the visitor will even be affected by the title. ‘Who runs the world? – Girls!’ – True or False?

Would you play our game?

Follow us: @agleventisgallery

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2024 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use