ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Special Guided Tour: Historical monuments of Greece

17-06-2022 to 18-06-2022How did the ancient ruins become a source of inspiration for artists from 18th to the 20th century?
 
The A. G. Leventis Gallery is celebrating this year’s European Archaeology Days, with the theme ‘A Date with History!’, by offering a special thematic guided tour. Visitors will have the opportunity to enjoy artworks by Greek and European artists who were inspired by important historical monuments of Greece.
 
The visitors will start their journey at the Temple of Olympian Zeus, accompanied by Stefanos Lanza, and finish with Jean Dufy’s playful view of the Athens and the Acropolis, exploring many artist and monuments in between!  
 
The tours will be offered in Greek.

Dates / Time:
17.06 at 15:00-15:45
18.06 at 10:30-11:15

Participation: Free | Available spaces per group: up to 20 persons
For reservations: rsvp@leventisgallery.org | tel. 22668838

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2023 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use