ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Road to Paris

29-06-2024 to 08-09-2024Exhibition duration 29.06 - 08.09 2024
Temporary Exhibition Hall

Why should we be interested in the Olympic Games? Pierre de Coubertin, the founder of the modern Olympic Games, gave us the answer to this frequently asked question
‘The important thing in the Olympic Games is not to win, but to take part; the important thing in life is not the triumph, but the fight; the essential thing is not to have won, but to have fought well.’

In this spirit, the exhibition Road to Paris has been organised by the A. G. Leventis Gallery in collaboration with the Cyprus Olympic Committee and the Embassy of France in Cyprus – The French Institute of Cyprus on the occasion of the Olympic Games 2024 hosted in Paris this summer. The aim of the exhibition is to promote the Olympic ideal through culture.

The first section of the exhibition is a part of an interactive travelling exhibition from the National Sports Museum of Nice, entitled Les Elles des Jeux (The dames of the Games). The exhibition follows the struggle of women for recognition and equality through the Olympic Games.

The second section takes us on a journey through the history of the Olympic Games. It presents Pierre de Coubertin’s idea to revive the Olympic Games of Greek antiquity, which resulted in the Olympic Games becoming one of the most important organisations worldwide. It takes us through the major events that shaped the Games, focussing on the establishment of the Cyprus Olympic Committee and on significant performances and distinctions of Cypriot athletes both before and after the establishment of the Committee.

The journey concludes with a tribute to the Cypriot athletes who will represent Cyprus in Paris and will be a part of a greater idea: of Olympism and fair play.

CURATION:
Despina Christofidou
Georgios A. Orphanides

GENERAL COORDINATION:
Loukia Loizou Hadjigavriel
Katerina Stephanides
Despina Christofidou

COORDINATION FOR THE CYPRUS OLYMPIC COMMITTEE:
George Terezopoulos

COORDINATION FOR THE INSTITUT FRANÇAIS DE CHYPRE:
Eric Tosatti and Mathieu Devavry

EXHIBITION CONSULTANT:
Demetra Theodotou Anagnostopoulou

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2024 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use