ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Wednesday Lecture: ‘I wish to travel through the seas of Antalya’ by the philologist Thodoris Kontaras

28-02-2024 to 28-02-202428 February 2024
Constantine Leventis Auditorium, at 19:30

The A. G. Leventis Gallery is resuming the Wednesday Lecture series for this year with a lecture on the occasion of the temporary exhibition ‘From Asia Minor to Cyprus: Heyday – Catastrophe – Displacement – Rebirth’, with the title ‘I wish to travel through the seas of Antalya’, by the philologist Thodoris Kontaras.

A nostalgic journey of memory from the ‘excellent port of Antalya’ and the impregnable castle state of Alaia to the foothills of Argaio, in the Cappadocia of the acrites, the legends and the troglodytes. And from the remote Sylli to the vigorous Roman communities of Adana and Mersina, with their active merchants and intense social life. There..., from the reaches of the Greek World of Asia Minor to the beloved Cyprus.

Thodoris Kontaras studies the folklore and history of Hellenism in Asia Minor, mainly in the regions of Ionia, Aeolian and Propontis. His articles, papers and studies have been published in folklore and historical books, in scientific journals and newspapers of Asia Minor associations. Invited by associations and institutions, he has given hundreds of lectures on Asia Minor topics throughout Greece and has been honored for his contribution to the Asia Minor idea by many Asia Minor associations.

*Reservations necessary, by Monday 26 February 2024.

For reservations:
| rsvp@leventisgallery.org
| 22668838

The doors close at 19:40. Please arrive early to avoid disappointment.

*The lecture will be given in Greek.

Free entrance.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2024 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use