ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Renovation of the Cypriot Collection: discover new aspects of the history of Cypriot art

01-01-2024 to 31-12-2024The A. G. Leventis Gallery marks its 10th anniversary with a commitment to introducing fresh initiatives and experiences, inviting everyone to explore, be inspired, and discover without being confined to the conventional museum visit. Embracing technological advancements and prioritising guest-centric approaches, the gallery undergoes transformations.

To kick off the anniversary celebrations, the focus turns to a revamped presentation of the history of Cypriot art. The permanent Cyprus Collection has undergone enhancements, revealing more works from the first-generation painters. Within the hall dedicated to the pioneers of Cypriot art, numerous artworks are introduced to redefine the visitor's experience. A notable addition is Georgios Pol. Georghiou's masterpiece, "The Rebirth of Cyprus" from 1960. This significant work is considered the pinnacle of Georgiou's artistic journey, encapsulating attitudes, thoughts, and positions on his canvas, establishing him as Cyprus's foremost political visual artist.

Another noteworthy piece is Adamantios Diamantis' "Agonia II," part of the "Agonies" series, complementing the equally iconic "Agonies Before and After." These works delve into the historical and political events that left a mark on the island during the '60s and '70s.

To showcase the newly enhanced collection, the A. G. Leventis Gallery is organising a compelling series of activities, including guided tours, lectures, and educational programs tailored for both children and adults, with a particular emphasis on schools and families.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2024 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use