ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Meditation with Art!

14-02-2024 to 14-02-2024With the AGLG museum educator Theodora Demetriou.

For February’s meditation, our source of inspiration is the Impressionist artist Pierre-Auguste Renoir and his painting ‘White Roses’ in the Paris Collection of the A. G. Leventis Gallery. His white roses will transport us, guiding the petals of our hearts to open and filling us and the world around us with unconditional love!

During the programme, participants will have the opportunity to learn interesting information about the chosen artist and painting, followed by a short guided meditation inspired by it. At the end, participants will share their experiences through painting and writing!

Date & Time:
Wednesday/ 14.02 2024 at 18:30-29:30
Ages: 15+
Cost: €10 | Limited availability

Reservations required:
| education@leventisgallery.org
| 22668838, ext. 109 (Monday – Friday, 09.00 – 13.00 & 14.00 – 16.30)

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2024 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use