ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Creative and interactive programme for kids: The Journey of a Small Toy Dog from Smyrna to the A. G. Leventis Gallery!

18-02-2024 to 18-02-2024An interactive and creative programme for kids inspired by the temporary exhibition 'From Asia Minor to Cyprus: Heyday – Catastrophe – Displacement – Rebirth

With George Lash, designer of Lash Dolls, and museum educator Theodora Demetriou.

If you suddenly had to leave your home forever, what object would you choose to take with you? Young Irenoula managed to save her small toy, a leather dog. It travelled with her all the way from Smyrna to Cyprus, which became their permanent home, and the two of them became companions forever.

This small toy is now part of the temporary exhibition at the A. G. Leventis Gallery. Through an interactive exploration game, the kids will discover this special toy and at the same time learn many interesting stories about life in Asia Minor. After that, with George Lash’s guidance, our young friends will create and decorate their own small dog toy, giving it special magic powers!

We look forward to seeing you all for a magical journey through art and creation!

Date & Times:
Sunday/ 18.02 2024 at 10:30-12:00 & 15:00-16:30
Ages: 6-11
Cost: €20 | Available spaces per group: up to 12 persons

Reservations required: 
| education@leventisgallery.org
22668838, ext. 109 (Monday – Friday, 09.00 – 13.00 & 14.00 – 16.30)

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2024 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use