ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Meditation with Art!

15-11-2023 to 15-11-2023With the AGLG museum educator, Theodora Demetriou.

For November’s meditation our source of inspiration is the painter Paul Liégeois. His painting Still Life with Tray of Peaches on a Slab, with Grapes, Plums and Mushrooms, in the Paris Collection of the A. G. Leventis Gallery, will guide us to fly among a dark blue velvety sky full of bright stars. And from the stars and the sky we will dive into the earth, among our painter’s beautiful and juicy fruit and vegetables. Liégeois’s fruit and vegetables will guide us to remember our connection with Mother Earth and the unconditional love we can offer her and the unconditional love she can offer back to us!

During the programme participants will have the opportunity to learn interesting information about the chosen artist and painting, followed by a short guided meditation inspired by it. At the end participants will share their experiences through painting and writing!

Date: Wednesday, 15 November 2023
Time: 18:30-19:30
Ages: 15+
Cost: €10

For more information & booking:
| 22668838, ext. 109 (Monday-Friday, 09:00-13:00 & 14:00-16:30)
| education@leventisgallery.org

Limited availability.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2023 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use