ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Um

18-05-2023 to 18-05-2023



DJ set of ambient music from Alysidez (Sayia, Adroula, dj harama)

It has been proven that a visit to a museum can greatly improve the quality of our lives, but also help with our mental and physical health. The same thing happens when we listen to music. Other than music being entertainment, listening to it is known to have incredibly positive effects on our mind and well-being. More specifically, music can influence the way we act, feel and think. It can affect our thoughts, our feelings and our behaviour. While listening to music, our brain triggers specific emotions, memories and thoughts, which often lead to more positive outcomes in terms of our mental health.

On the occasion of International Museum Day 2023, for which this year’s theme is ‘Museums, Sustainability and Well-being’, the A. G. Leventis Gallery is inviting Alysidez to play a three-hour DJ set of ambient music in the temporary exhibition "Myth Unbound: Ariadne – Andromeda".

On 18 May art meets music with the ultimate goal of helping us to relax, calm down and forget everything that troubles us!

Date: Thursday, 18.05 2023
Time: 18.00-22.00
Entrance: Free

For more information: tel. 22668838, ext. 109 (Monday-Friday, 09.00-13.00 & 14.00-16.30), or email education@leventisgallery.org.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2024 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use