ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Nature at the A. G. Leventis Gallery and Belladonna from ‘The Promise of Zephyrus’

21-05-2023 to 21-05-2023With the museum educator of the A. G. Leventis Gallery, Theodora Demetriou.

‘As in the classic fairy tales, “The Promise of Zephyrus” teaches children, through an interesting adventure of a young princess and her friend, about the irreparable disasters that can be caused by the reckless exploitation of the environment for financial gain. The happy ending and the punishment of those who choose money over the preservation of ecological balance are an optimistic example to follow in the emerging literature for children.’
– Christos S. Zerefos, Academician.

The A. G. Leventis Gallery is offering an innovative programme for children (and adults too) inspired by the book Η Υπόσχεση του Ζέφυρου [The Promise of Zephyrus] by Natalia Nicolaides.

We will discover how a painting from the Collections of the A. G. Leventis Gallery can take us on a journey to the beautiful forest of the Kingdom of Zephyrus, together with the book’s two heroines, Alex and Nina. During the programme we will travel in the magical forest of Polychronis Lembesis and we will share our own experiences from nature! We will also learn about the unique and magical belladonna – it will be the starting point for us to consider the importance of plants and how they help us by providing us with oxygen and food and also have countless healing properties! At the end we will make our own unique works of art in Renoir’s Workshop.

‘The Promise of Zephyrus’ has been approved by the Ministry of Education, Sport and Youth. The book is available at the AGLG Shop.

Date: Sunday, 21.05 2023
Time: 10.30-12.00
Ages: 8-12
Cost: €10

For more information & booking: tel. 22668838, ext. 109 (Monday-Friday, 09.00-13.00 & 14.00-16.30), or email education@leventisgallery.org

Limited availability

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2024 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use