ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Art Therapy Pilot Programme at the A. G. Leventis Gallery

07-10-2022 to 18-11-2022The A. G. Leventis Gallery is piloting an innovative programme of Art Therapy for the elderly.

The programme is a collaboration between the A.G. Leventis Gallery, the Cyprus Art Therapy Association and the Nicosia Municipal Multifunctional Foundation and will be realized by art psychotherapists Marina Ioannou and Eleni Petridou Boutiri (MA, Msc Art Psychotherapy).

Having as a starting point the paintings of the A.G. Leventis Gallery, the programme will promote social interaction and self-expression through group art psychotherapy with the aim of enhancing mental health and well-being. The participants from the Nicosia Municipal Multifunctional Foundation will have the opportunity to discuss selected paintings from the A. G. Leventis’ Collection and create their own works of art which will then be used to share experiences and feelings.

Programme Duration: 6 sessions (period October 7 – November 18, 2022)

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2022 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use