ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Black Gold Flakes by Efi Spyrou

16-05-2021 to 30-06-2021The artwork Black Gold Flakes by Efi Spyrou will be installed on the A. G. Leventis Gallery’s façade on 16 May, on the occasion of the International Day of Light and International Museum Day, because the ‘Museum is Light’!

 

It is woven from black fabric absorbent tapes and yellow reflective tapes. Reflective tapes are usually placed on moving vehicles; the reflection of light makes the object visible in the dark. The fabric, quiet and static, is activated through the movement of light on its surface, inviting the viewer to participate.

Once the reflective surfaces are struck by light, the work is transformed into a flaming, glaring and vibrant object that inspires the spectator. ‘Lightplay’ is the result of an active dialogue between the artwork and the viewer, the artist and the object, the artist and the viewer; and between the bearing organism (the Leventis Gallery shell), the born organism (the artwork) and the participating organism (the viewer).

The work addresses the concepts of movement and pause, light and darkness, through its own structural elements, through what initially appears to be a subtractive approach and through the engagement it arouses.

 

Black Gold Flakes by Efi Spyrou

Open-air exhibition

16 May – end of June 2021

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2021 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use