ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Guided tours: Rediscovering the A. G. Leventis Gallery

07-10-2020 to 30-10-2020During October, free guided tours will be offered for groups of up to 5 people, where visitors will have the opportunity to get to know the Collections of the A. G. Leventis Gallery.

The tours will be given in Greek and English (on specific dates).

For more information and reservations contact +357 22668838.

 

Dates & Times

7/10 - 11:00-11:45 Getting to know the Cyprus Collection

           18:00- 18:45 Getting to know the Gold Collection     

8/10 - 11:00-11:45 Getting to know the Cyprus Collection

9/10 - 11:00-11:45 Getting to know the Cyprus Collection

14/10 - 11:00-11:45 Getting to know the Gold Collection     

             16:00-16:45 Getting to know the Paris Collection 

15/10 - 11:00-11:45 Getting to know the Paris Collection 

16/10 - 11:00-11:45 Getting to know the Paris Collection 

21/10 - 11:00-11:45 Getting to know the Greek Collection

             18:00- 18:45 Getting to know the Gold Collection     

22/10 - 11:00-11:45 Getting to know the Greek Collection

23/10 - 11:00-11:45 Getting to know the Greek Collection

29/10 - 11:00-11:45 Getting to know the Cyprus Collection (Guided tour in English) 

30/10 - 11:00-11:45 Getting to know the Paris Collection (Guided tour in English) 

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2020 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use