ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

#MuseumForMe - Museums for Equality: Diversity and Inclusion

11-05-2020 to 31-05-2020We are celebrating International Museum Day with the theme 'Museums for Equality: Diversity and Inclusion' and we invite you to become part of our Collections – think about what they mean to you. We have selected some works from our Collections and we want to see them through your eyes.

Choose one of the works above and tell us: 

What memories does it bring? How does it make you feel? What does it mean to you?

You can respond in a way that feels best to you whether it’s a photograph, a short caption (up to 150 words), an art piece, a poem, a joke, a meme.

Post your response on your social media profile or story (Instagram/Facebook/Twitter) including the image of the artwork, using #MuseumForMe and tagging us @agleventisgallery or send to museumforme@leventisgallery.org. You can share it with your friends and invite them to take part too. 

We will choose our favourites every week to be featured on the A. G. Leventis Gallery page!

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2022 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use