ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά εκτός Τρίτης 10:00-17:00
  Τετάρτη: 10:00-22:00
  Κλειστά την Τρίτη και τις αργίες

Metamorphosis - Belgian Art 1860-1930

31-10-2019 to 27-01-2020This forthcoming exhibition showcases Belgian Impressionism, allowing the movement known for its unique handling of light and its emphasis on ‘sensation’ rather than ‘impression’/transience to reclaim some of the limelight from its more famous French counterpart. The exhibition will focus on the movement’s most celebrated exponents, bringing together works from leading Belgian museums, but also treasures from celebrated private collections, many hitherto unseen and unpublished. Following on from the precursors of Realism in Belgium, such as Hippolyte Boulenger and Charles Hermans, the exhibition will dwell on the flourishing of plein-air painting in Belgium in the late 19th century, through works by Félicien Rops, Théo van Rysselberghe, Guillaume Vogels and James Ensor, among others. It will trace the spirit of thriving artistic circles, such as La ChrysalideandLes XX, and present the poetic nocturnes of Louis Artan and the intensity of Isidore Verheyden’s landscapes alongside the dazzling skies of Pericles Pantazis – the only Greek in this intimate circle of Belgian Impressionists.

 

Curators:

Evita Arapoglou, Curator of the Greek Collection of the A. G. Leventis Gallery

Constantin Ekonomides, Art Historian

Myrto Hatzaki, Curator of the Paris Collection of the A. G. Leventis Gallery

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2019 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use