ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Stories of Gold

13-12-2018 to 11-02-2019The A. G. Leventis Gallery is presenting selected pieces from the outstanding collection of rare gold coins once owned by the founder, Anastasios G. Leventis, to the public – in a first display of this hitherto unknown and unpublished collection.  The A. G. Leventis Gold Coins Collection includes several and rare specimens of special interest both for collectors and scholars and we hope that this exhibition will not only introduce the collection to the academic community and the general public, but also provide an opportunity for visitors to explore several pieces that are considered landmarks in the history of world coinage.

Our curatorial team has envisaged an exhibition that will place 12 coins –dating from Alexander the Great, to the Byzantine, the Mediaeval and then the early Modern world– against selected exhibits from the broader history of art that will allow viewers to appreciate the broader socio-historic context that is intimately linked to numismatic history. Through this approach, captivating narratives and important historical events, the realm of great kings and empires, international politics, finance and trade will bring the coin iconography and the complex world of numismatics to life – while new technologies will allow us to engage, particularly young visitors, into exploring further aspects of numismatic history.

This purpose, we bring important works of art to Nicosia, from leading Museums of the United Kingdom, France, Greece and Austria – from royal portraits to personal objects once belonging to the figureheads of history a wealth of material including paintings, prints and drawings, we hope to bring the coins to life.

A publication, in Greek and English, will accompany this exhibition, which it will be available on sale at the A. G. Leventis Gallery Shop.

 

General exhibition coordination: Loukia Loizou Hadjigavriel, Demetra Theodotou Anagnostopoulou

Exhibition curators: Lefki Michaelidou, Eleni Zapiti, Loukia Loizou Hadjigavriel

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2024 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use