ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Celebrate your Birthday at the A.G. Leventis Gallery

01-01-2017 to 31-12-2017The Gallery offers Unique, Exciting, Educational and Adventurous birthday party packages for children aged 5-8 and 8-12 with special add on art and craft activities.

 

Package 1: The Wheel of Discovery

 

Spin the colourful wheel and take part in the exciting games and activities – using your imagination and your creativity!

 

The children will be divided into teams where they will spin the colour wheel and be given a range of fun tasks– such as ‘Eye(I) spy’, ‘Pantomime’, ‘Be an Artist’. Using their ‘box of tools’ (including ipads, coloured pencils, magnifying glass etc), they will work together to succeed in these activities whilst exploring the Gallery’s unique collections. 

Ages: 5-8

 

Package 2: Mystery at the A.G. Leventis Gallery

 

Can you solve the mystery? Put on your detective hats and with your partners explore and discover the gallery’s hidden stories!

 

In this package, the children are divided into teams where they are given a plotline and their first clue! The characters of the Gallery have come alive and gotten into trouble, and the children must play detective and solve the mystery by finding the clues and completing challenges, in order to uncover who is guilty!

Ages: 8-12

For more informationand reservations, telephone 22668830 (Educational Programmes and Tours) or email education@leventisgallery.org

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2024 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use