ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Art through the Senses – Touchy, Feely Art

29-11-2023 to 29-11-2023With the AGLG museum educator, Theodora Demetriou.

This monthly programme provides interactive gallery experiences tailored specifically for you and your young child.

Spend the afternoon at the A. G. Leventis Gallery enjoying guided looking, stories and creative activities. Our current theme, the five senses, will have you and your child smelling, touching, tasting, looking and listening your way through the Gallery.

Date: Wednesday, 29.11 2023
Time: 16:30 – 18:00
Ages: 3-6 with compulsory accompanying adult (limited to 2 children per adult)
Cost: €15

Session 2: Touchy, Feely Art

Let’s get our hands on some art! Artists are masters at depicting sumptuous fabrics, soft furs, and prickly plants. During this workshop we will get our hands on some art by converting paintings from 2-D to 3-D. We will use our sense of touch to identify objects and sort them into different texture categories. The programme will conclude with the creation of a texture-rific masterpiece!  

*The programme will take place in Greek. Limited Availability.

For more information & booking:
| 22668838, ext. 109 (Monday-Friday, 09:00-13:00 & 14:00-16:30)
| education@leventisgallery.org

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2024 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use