ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Young Philosophers Visit the A. G. Leventis Gallery! – ‘The crippled stork’

25-11-2023 to 25-11-2023Experiential Workshop No. 2 – ‘The crippled stork’

Humans, money and greed: The value of sharing and giving – based on Nikolaos Kounelakis’s painting Portrait of a Young Woman.

The suggested workshops combine the principles of Philosophy for Children (P4C), storytelling, drama techniques, music, and visual arts. More specifically, through role-play children explore philosophical concepts in a creative and interactive way, that promotes the unfolding of feelings and emotional concerns. During this process, children have the opportunity to talk freely about their dreams and beliefs, and express themselves through self-awareness games, artistic creation, theatrical manners of expression, music and movement exercises. All voices are heard and valued, and children get to understand the importance of justifying their personal positions/opinions and how to listen and disagree respectfully. This approach increases their tolerance of diversity of opinion and resilience and enhances critical thinking and self-reflection.

Creation and realisation: Marina Katsaris, drama practitioner and early years educator and Rebecca Katsaris, early years educator.

Date: Saturday, 25.11 2023
Times: 10.15-11.15 (in Greek) & 11.45-12.45 (in English)
Ages: 5-7
Cost: €10

For more information and booking:
| 22668838, ext. 109 (Monday – Friday, 09.00 – 13.00 & 14.00 – 16.30)
| education@leventisgallery.org

Coordination: Theodora Demetriou, Head of Education, A. G. Leventis Gallery.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2023 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use