ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Laugh rabbit laugh!

27-05-2023 to 27-05-2023Experiential Workshop with story-teller/theatre-educator Marina Katsaris and educator Rebecca Katsaris, which is part of the educational series ‘Young Philosophers’. The programme is approved by the Ministry of Education, Sport and Youth.

Once upon a time a rabbit and a turtle lived in a forest. One day the turtle met the rabbit and the rabbit made fun of the turtle because their feet were so small and they wouldn’t be able to go anywhere! So, in response, the turtle challenged the rabbit to a road race. But then the turtle started feeling scared. Would they embarrass themselves? Had they made a mistake to challenge the rabbit to a race?

What do you think the turtle will do in the end? Will they manage to believe in themselves and their own different and unique powers?

Date: Saturday, 27.05 2023
Time: Group A, 10:15 – 11:15 (Greek) / Group B, 11:30 – 12:30 (English)
Ages: 5-7
Cost: €10

For more information and booking: tel. 22668838, ext. 109 or 105 (Monday – Friday, 09.00 – 13.00 & 14.00 – 16.30) or email education@leventisgallery.org

Limited availability.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2024 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use