ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Η Κυπριακή Συλλογή

Εξερευνήστε τη Συλλογή

Τίτλος έργου / Ονομ. αντικειμένου
Καλλιτέχνης / Δημιουργός
Χρονολογία (YYYY)
Αρ. αρχείου Λ.Π.
Τεχνικές
 

Ravine II – Morning, 1991Telemachos Kanthos (1910-1993)
Ravine II – Morning, 1991
oil on canvas
AGLC 490 @ A.G Leventis Gallery

Telemachos Kanthos painted this work at the age of 81, two years before his death. It depicts a panoramic view of the mountains in the area of Pitsilia, outside his village, Alona. The painting opens up in the foreground with a ravine, which we watch as it narrows in the distance and disappears amongst the mountain ridges. The artist composed using colour and artful juxtapositions of complementary hues. As they come together, the purples and yellows, the greens and reds, and the oranges and blues intensify their expressive value. The ravine crosses the canvas diagonally, dividing the rectangular composition into two dynamic triangles. Kanthos cared little for detail. He simplified and schematised, focusing his interest on the landscape’s structural features. The green-coloured masses of trees lend the work a distinctive rhythm. The gentle light is uniformly diffused in this morning landscape.

Share this:
About the artist

Telemachos Kanthos was  born in 1910 . He studied at the Athens School of Fine Arts from 1929 to 1932 and from 1934 to 1938. His work is completely inspired by the landscape and people of Cyprus.  As a starting point for his artistic pursuits he studied 19th century landscape art.  He continued to study the Impressionists and the Post-Impressionists, focusing particularly on Cézanne.  He was especially interested in landscape painting and studied Cyprus’ light, colours and volumes in great depth. When painting scenes from everyday life, he focused on the ‘essential’; his compositions are characterized by simplification, schematized forms and a removal of excessive and descriptive allusions.

More paintings of the artist
© Copyright © 2024 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use