ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Pentadaktylos: Visual versions of a reality

10-04-2019 to 10-04-2019Pentadaktylos. An invitation to gaze or perambulate? An obstacle in the line of sight and route of passage or a fortress against a looming catastrophe? It is in such ambiguity that the question must be posed. Pentadaktylos, tangible and unyielding; in other words, sacred.

The paintings, drawings, installations, video and photographs in this exhibition were chosen in terms of their capacity to provide a new view or interpretation of the imposing mountain range or, as the French thinker might have said, to cast new light upon it. The works were chosen for their ability to place creator and viewer alike in a state of vigilance inextricably linked with forgetting, a prerequisite for asking the question, why, when we speak of the Pentadaktylos, is there so much theorising about a truth that has been repudiated and not of a mountain range that calls out for interpretation?

 

10 April 2019, 19.30

Speaker: Dr Savas Christodoulides, Curator of the temporary exhibition Pentadaktylos Contemporaries, A. G. Leventis Gallery and Visual artist, Professor, Department of Architecture, Frederick University

RSVP by Monday 8 April 2019: 22668838 / info@leventisgallery.org. Doors close at 19:40. Please arrive early to avoid disappointment. 

The lecture will be given in Greek.

Entrance: Free 

 

 

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2020 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use