ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Theodore Rallis’ Greece

30-11-2021 to 20-02-2022On the occasion of the celebrations for the 200-year anniversary from the Greek War of Independence, Greece is among the highlights of this year. The A. G. Leventis Gallery is organizing a temporary exhibition dedicated to Greece as it is presented through Rallis’ artworks.

Theodore Rallis was an important Greek painter of the 19th century. He was born in Constantinople, originated from Chios and lived and studied in Paris. He usually traveled to Greece and the East and along with his studio in Paris, he also had a studio in Cairo for many years. His connection with the East made him the most important Greek oriental painter. He participated many times in the official Paris Salon and international exhibitions, presenting Greek and oriental themes. He usually depicted Greece in his own way, taking inspiration from his travels and experience.

The exhibition is curated by Dr. Maria Katsanaki, Curator of the National Gallery-Alexandros Soutsos Museum, Athens and it is focused on the Greek life and traditions of the 19th century as depicted in Rallis’ work. The exhibition will be enriched by original costumes and items of the time depicted in Rallis’ paintings.

The exhibition will be accompanied by the publication of the A. G. Leventis Foundation and A. G. Leventis Gallery ‘Theodore Rallis’ by Maria Katsanaki, published in 2018 – the first completed monography about the artist, along with a small exhibition catalogue.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2021 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use