ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

LIFE – The art of creativity

07-10-2020 to 01-11-2020The art of creation

 

An exhibition by the Cyprus Red Cross - Nicosia Branch… on Life! 

 

The Cyprus Red Cross - Nicosia Branch is organizing a unique art exhibition and auction with the participation of 100 artists from Cyprus and Greece, under the theme 'Life'. The works will be hosted at the A. G. Leventis Gallery with the purpose of strengthening the Social Welfare program of the Nicosia Branch. The auction will take place from 7-18 October 2020, while the exhibition will remain open to the public until Sunday, 1 November 2020. 

 

The 'egg' was chosen as a shape because it symbolizes the beginning and the continuation of life - creation and evolution. Life is also protected through the work of the Red Cross, the largest international humanitarian movement, always following its founding principles that are respected and valued by millions of volunteers and on which its multiple humanitarian programs and actions are based.

 

All works will be available on the website of the 'Life' Art Exhibition and Auction at www.redcrosslife.com.cy.

 

This important event would not have been possible without the substantial support of Bank of Cyprus, AlphaTV Cyprus, MyLife, T_bs_ndSp_ces, Aegean Airlines, Innovation | LeoBurnett | Starcom and GAPAkisExpress. Hospitality: A. G. Leventis Gallery. Coordination and curating: AlphaC.K. Art Gallery.

 

 

 

The A. G. Leventis Gallery follows all the instructions set by the Ministry of Health and applies all the necessary protection measures for the health and safety of both its visitors and employees.

 

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2020 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use