ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Christmas Festivities

03-12-2022 to 03-12-2022
Christmas at the A. G. Leventis Gallery is all about gifts full of art and love!

Saturday | 3.12.2022 | 10.00-20.00

A day filled with special prices on selected items at the AGLG Shop, creative programs,* guided tours,* live music from the band Sticky Breed, hot chocolate and mulled wine.

Free admission to the A. G. Leventis Gallery.

*Reservation required

10.30    Educational Programme ‘Meet the Artist!’: George Pol. Georghiou
             Ages: 5-7

11.30    Special guided tour at the temporary exhibition ‘Georgios Pol. Georghiou – Timeless Cyprus’ by the Curator of the exhibition, Dr. Eleni S. Nikita

15.00     Educational Programme ‘Meet the Artist!’: George Pol. Georghiou
              Ages: 8-11

16.30 – 18.00    Live music from the band Sticky Breed

17.00 – 20.00    Hot chocolate and mulled wine for all visitors

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2023 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use