ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Body Mapping and the Role of Nature and Art in Well-being

20-05-2023 to 20-05-2023On the occasion of this year’s International Museum Day theme, ‘Museums, Sustainability and Well-being’, the A. G. Leventis Gallery is organising a free experiential workshop on the theme of ‘Body Mapping and the Role of Nature and Art in Well-being’.

Through a guided tour of selected artworks in the Collections of the A. G. Leventis Gallery, participants will discuss climate change and how it affects our physical and mental health.

The guided tour will be followed by a creative workshop that aims to identify collective challenges and explore how the relationship between art and nature can work in a therapeutic manner for the body, soul and mind.

This programme is a collaboration between the A. G. Leventis Gallery and the art psychotherapists Marina Ioannou and Eleni Petridou Bouriti (MA, MSc Art Psychotherapy), members of the Association of Art Therapists and Friends of Cyprus.

Date: Saturday, 20.05 2023
Time: 10:20-12:30
Ages: 18+
Participation: Free

For more information & booking: tel. 22668838, ext. 109 (Monday-Friday, 09.00-13.00 & 14.00-16.30), or email education@leventisgallery.org

Limited availability

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2023 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use