ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

World Storytelling Day

20-03-2022 to 20-03-2022Tales from Cyprus with museum educator Theodora Demetriou
 
The A. G. Leventis Gallery is celebrating  World Storytelling Day with Niki Marangous’ book “Seven Tales from Cyprus’. This book includes seven Cypriot tales which Niki has rewritten in modern demotic Greek, often combining elements from two or three stories and adding her own elements. Niki’s aim was to rewrite these fairy tales tailored for the kids of today’s generation.

Date: Sunday, 20.03.2022
Times: 10:30 – 11:00, 11:15 – 11:45 & 12:00 – 12:30
Cost: Free
Ages: 4+

For more information and booking, tel. 22668838, ext. 109 or 105 (Monday – Friday, 09.00 – 13.00 & 14.00 – 16.30) or email education@leventisgallery.org. Limited availability.

The A. G. Leventis Gallery, following the decree of the Ministry of Health, requires all visitors to present a Safe Pass and wear a face mask during their visit.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2022 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use