ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Museums and Mental Health

27-05-2021 to 27-05-2021In what ways can a museum help with our will-being? How can the museum as a space and its exhibits contribute as a treatment to users of mental services and people with chronic diseases? And how can someone benefit by having Art Therapy sessions in a museum?


Very often museums have large spaces and can offer a low-risk environment in transmitting the virus during a pandemic. In addition, studies have shown that a visit at a museum can help combat feelings of social isolation and stress. Frequent visits can turn the museum space into a welcoming space helping in the development of expression, creation and thought.

 

Lenia Georgiou is an artist and an art therapist. She has a BA Fine Arts from Kingston University of London and has graduated in honors from a two year post degree in Art Therapy from the Accademia di Belle Arti di Brera in Milan.


She is the founder of the first Art Therapy Center in Nicosia, ‘Nefeles’, where she offers Art Therapy sessions to various age groups. As an artist she works with a wide range of artistic means, including installations, painting and performance in the context of conceptual art.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2021 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use