ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Online Book Presentation – Director’s Choice and The Gold Collection

18-05-2021 to 18-05-2021Two new editions have been added to the publications of the A. G. Leventis Gallery. The presentation will take place on 18 May at 11.00 in the morning. To connect on Zoom, please request an invitation link by sending an email to info@leventisgallery.org.

Director’s Choice: The A. G. Leventis Gallery

In this edition, part of the international Director’s Choice series published by the established art book publishing house Scala Arts & Heritage Publishers Ltd, the A. G. Leventis Gallery presents the greatness of European art from the Renaissance to the 20th century through the eyes of the Director of the Gallery, Loukia Loizou Hadjigavriel. On this personal journey, which connects the European continent with its south-eastern outpost and highlights the unique relationship between history and art, the director introduces a selection of important works from the Collections. She includes exceptional works of the Old Masters, Dutch still lifes, Rococo works, paintings by distinguished representatives of Impressionism and Fauvism and works that testify to the evolution of modern Greek artand the first generation of Cypriot painters of the early 20th century.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2021 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use