ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

The A. G. Leventis Gallery - International Museum Day 2021: ‘The Future of Museums: Recover and Recreate’ – Actions of the A. G. Leventis Gallery

01-05-2021 to 31-05-2021Museums nowadays face severe problems due to the COVID-19 pandemic. Attendance, international collaborations and temporary exhibitions are limited. Educational programmes without students, guided tours without visitors and especially the rapid reduction of revenues for museums have had an impact on the design of research programmes and bring about changes in annual planning. However, although these elements are an indisputable reality, they are also a challenge: an invitation to professionals from the field of culture and museums to reflect on our social and cultural role, to plan a restart, recognizing that a redefinition of our actions on all levels is perhaps more necessary today than ever in our history.
 
From this particular perspective, the A. G. Leventis Gallery is celebrating International Museum Day with a series of events that will last throughout the month of May. Most focus on online activities and programmes, responding both to the needs of the times, but also demonstrating the potential of new media and technology, in which our scientific and educational staff has invested in all these months. Also, to a limited extent and depending on the circulars of the Ministry of Health, actions with physical presence in the Gallery premises have been planned.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2021 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use