ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

The A. G. Leventis Gallery reopens on 7 October 2020

01-09-2020 to 07-10-2020The A. G. Leventis Gallery has announced its reopening on Wednesday, 7 October 2020 with three different actions.

In collaboration with Alpha Square and directed by Andreas Araouzos, Oudry's famous painting 'Comédiens Italiens dans un Jardin / Italian Comedians in a Garden' from the Paris Collection comes to life and all the characters respond to the call of art, inviting the public to re-visit the A. G. Leventis Gallery.

Watch here

A second video follows where the same characters from the painting come to life and explain to visitors how the new protection measures against Covid-19 are applied during a visit to the museum. The promotional film could be considered allegorical as the public is also called upon to adapt to the new reality imposed by dealing with the pandemic, but without art and culture missing from our daily lives.

Watch here

Both of these interactions were filmed in the middle of the lockdown, while for the third interaction, friends, collaborators, personalities from the Cypriot society were invited to choose from the collections of the A. G. Leventis Gallery "the painting they love" and talk about it. Among them, the wife of the President of the Republic, the Commissioner of the A. G. Leventis Foundation Fotini Papadopoulou, the Commissioner for the Protection of the Child’s Rights Despo Michaelidou, the Deputy Minister of Tourism Savvas Perdios, Demetris Lottides and others. With the general title ‘A. G. Leventis Gallery / I love this painting', the short films have already started circulating and showing on the internet, on the Gallery's YouTube channel and on other Social Media. Alpha Cyprus is also the communication sponsor of this action and has been showing the films since August 2020.

Watch here

At the same time, the A. G. Leventis Gallery chooses to keep in touch with the public and online through various programs that will be announced soon, including educational programs (both online and in the Gallery), virtual exhibitions and other activities.

We would like to thank the Association of Friends of the Leventis Municipal Museum of Nicosia & the A. G. Leventis Gallery for the sponsorship and our partners Alpha Square, Caretta Films, Coffee Films and Appios Communications.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2020 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use