ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

AGLG reopening in autumn

01-07-2020 to 30-09-2020Together for the summer!
Colourful summer ideas from the A. G. Leventis Gallery

 The A. G. Leventis Gallery is getting ready to open its doors again to the public this autumn. Until then, fill your summer with art by joining in our three new programmes, which will run throughout July and August.
 
Stay in touch with three new programmes
The A. G. Leventis Gallery remains in constant contact with the authorities in relation to the COVID-19 pandemic in Cyprus and internationally is taking all the relevant measures to ensure the health and safety of its visitors and employees. We are also keeping in touch with our visitors through the programmes ‘AGLG on Your Screen’Rendez-vous with Art’ and ‘Summer School’. Our policy – reflected through these programmes – is to remain positive and to stay
in touch through the power of art. 

 

AGLG on Your Screen

With the ‘AGLG on Your Screen’ programme, we stay connected through Collection insights, virtual tours, an online summer school, music nights and other events, keeping you in contact with the grandeur of European Art from your screens. Through our social media and YouTube channel, the curators, museum educators and collaborators of the A. G. Leventis Gallery will inform and entertain you, presenting issues related to our Collections, our artists and our visual wanderings in European Art.

Stay tuned every week and watch our programme of activities from your screens!

https://www.leventisgallery.org/whats-on/events/361

 

Rendez-vous with Art

For this special ‘Rendez-vous with Art’, you can book a private visit / guided tour at the Gallery. The guided tour will be free of charge, with a five-person limit and will be conducted by the curators and museum educators. Check out our website for the dates and times available. Our summer guided tour theme is ‘A Journey through the Seas of Art’.

https://www.leventisgallery.org/whats-on/events/363

 

Summer School – Travelling through Art

For this unusual summer, we are offering our young friends an exciting trip through art to different times and places all over the world! Discover the magic of the Venice carnival, enjoy a delicious crêpe with Boudin in Trouville, sail on the crystal blue waters of the Ionian Sea, dance in the streets of Havana!

Every Wednesday in July and August we will travel with you to a new place inspired by the paintings and objects in the Gallery. Each video will be posted on our Facebook and Instagram pages. Stay tuned to the Gallery’s social media, where we will be posting our destinations and the materials we will need for our activities.

https://www.leventisgallery.org/whats-on/events/362

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2021 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use