ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά εκτός Τρίτης 10:00-17:00
  Τετάρτη: 10:00-22:00
  Κλειστά την Τρίτη και τις αργίες

Rendez-vous with Art

01-07-2020 to 28-08-2020For this special ‘Rendez-vous with Art’, you can book a private visit / guided tour at the Gallery. The guided tour will be free of charge, with a five-person limit and will be conducted by the curators and museum educators. Our summer guided tour theme is ‘A Journey through the Seas of Art’.

The guided tours will be given in Greek and English (on specific dates).

For more information and booking contact us on +357 22668838.

 

Available dates and times:

01/07

10:00-11:00

11:30-12:30

 

02/07

11:30-12:30

 

03/07

10:00-11:00

 

08/07

10:00-11:00

11:30-12:30

 

09/07

10:00-11:00

 

10/07

11:30-12:30

 

15/07

10:00-11:00

11:30-12:30

 

16/07

10:00-11:00

 

17/07

11:30-12:30

 

22/07

10:00-11:00

11:30-12:30

 

23/07

11:30-12:30

 

24/07

10:00-11:00

 

29/07

10:00-11:00

11:30-12:30

 

30/07

10:00-11:00

 

31/07

11:30-12:30

 

04/08

10:00-11:00

 

05/08

10:00-11:00

 

06/08

10:00-11:00

 

07/08

10:00-11:00

 

25/08

10:00-11:00

 

26/08

11:30-12:30

 

27/08

10:00-11:00

 

28/08

11:30-12:30

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2020 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use