ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά εκτός Τρίτης 10:00-17:00
  Τετάρτη: 10:00-22:00
  Κλειστά την Τρίτη και τις αργίες

Online Summer Programme: Travelling through Art

01-07-2020 to 31-08-2020For this unusual summer, the A. G. Leventis Gallery is proud to offer our young friends an exciting trip through art to different times and places all over the world, in company with our museum educators! Discover the magic of the Venice carnival, enjoy a delicious crêpe with Boudin in Trouville, sail on the crystal blue waters of the Ionian Sea, dance in the streets of Havana! Every week we will travel with you to a new place inspired by the paintings and objects in the Gallery. Join us in this journey of discovery, learning and laughter!

Every Wednesday in July and August come along with us on a trip to a new destination. Each video will be recorded and posted on our Facebook and Instagram page. Stay tuned to the Gallery’s social media, where we will be posting our destinations and the materials we will need for our arts and crafts activities. 

 

1st Stop - Venice (watch here)

2nd Stop - Viciebsk (watch here)

3rd Stop - Low Countries (watch here)

4th Stop - Spain (watch here)

5th Stop - France (watch here)

6th Stop - Cuba (watch here)

7th Stop - China (watch here)

8th Stop - Greece (watch here)

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2020 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use