ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Summer school: We are all made from stardust!

01-07-2019 to 12-07-2019Dates: 1-12 July 2019
Arrival time: 8.30-9.00

Departure time: 13.30
Ages: 8-11


Adventures with art and theatre  at the A. G. Leventis Gallery 

Who are we? How do we understand ourselves and others and our position in this ever-changing and ever-growing world? Museums offer a plethora of images that work as an ideal starting point to investigate the multi-layered notion of identity.

This year the A. G. Leventis Gallery is offering a unique summer school, where participants will be challenged and encouraged to explore these questions through various art- and theatre-based activities. Looking into our relationship with nature, physical form, traditions and  our own dreams, the two-week session will culminate in a presentation by the participants of their investigation, open to friends and family.  

The programme is the result of the collaboration between theatre educator Loukia Pierides and the 
A. G. Leventis Gallery educators, Katerina Stephanides and Theodora Demetriou. 

Cost: 200 euro
Limited availability


For information and booking, please call 22668838, ext. 109 (Educational Programmes & Guided Tours), or ext. 100 or email: education@leventisgallery.org

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2020 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use