ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά εκτός Τρίτης 10:00-17:00
  Τετάρτη: 10:00-22:00
  Κλειστά την Τρίτη και τις αργίες

El Greco’s Miles Christi, once again: Doménikos Theotokópoulos and his clients in Venice

26-04-2018 to 26-04-2018Andreas Pittas Art Characterization Laboratories of Τhe Cyprus Institute, the Embassy of the Kingdom of Spain in Cyprus, Cervantes Institute Nicosia and the A. G. Leventis Gallery cordially invite you to the lecture:

El Greco’s Miles Christi, once again: Doménikos Theotokópoulos and his clients in Venice

 

Fernando Marías Franco, Professor of History of Art, Universidad Autónoma de Madrid

 

Thursday, 26 April 2018

Constantine Leventis Auditorium, 19.30

 

RSVP by Wednesday 25 April 2018

Tel.: 22668838 / info@leventisgallery.org

Doors close at 19:40. Please arrive early to avoid disappointment.

The lecture will be delivered in English.

Entrance: Free

 

Organizers:

Τhe Cyprus Institute, the Embassy of the Kingdom of Spain in Cyprus, Cervantes Institute Nicosia & the A. G. Leventis Gallery

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2020 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use