ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

The A. G. Leventis Gallery honours Women's Day

08-03-2018 to 11-03-2018Art - life-long learning
 
March 8th was established as Women's Day in commemoration of the protest held on March 8th, 1957, when women workers of New York's textile industry demonstrated for better working conditions. It was one of the first acts in the struggle for the equal rights of women.
 
When this day was first established, women from all over the world began to demand the right to vote. New Zealand (then a British Colony) was the first to allow women to vote in 1893.
 
On the other hand, in Saudi Arabia, it took almost a century for women to gain the right to vote, hold
positions in public offices and have equal employment opportunities as men.
 
 
Between 8-11th of March the A.G. Leventis Gallery Shop will be offering 40% off its jewellery, inspired by exquisite artworks of the Permanent Collections. The Cyprus Collection Catalogue will also be on sale at a reduced price of €36 from €60, where you will come across unique works of art such as 'Daughters of God', by Loukia Nicolaidou Vassiliou, the first Cypriot woman to study Fine Art.
Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2022 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use