ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά εκτός Τρίτης 10:00-17:00
  Τετάρτη: 10:00-22:00
  Κλειστά την Τρίτη και τις αργίες

The Wednesday Lecture: The Narrative museums

07-02-2018 to 07-02-2018Wednesday, 7 February 2018

Constantine Leventis Auditorium, 19:30

 

A great revolution has taken place in the European  museum panorama   in the last decades:  most of the museums we can visit today did not exist only 50 years ago or they have been radically renovated. This quantitative growth has been accompanied  by a deep change in the way of communicating of museums. A new 'linguistics' has been emerging: more emotional, more immersive, more interactive. In this context – made even more complex by the impact of new technologies – the narrative side of the museum experience has become a strategic factor: a convincing conceptual basis, a strong storyline, an inspiring exhibition environment are the pillars of the contemporary museum. Sometimes this means a rich theatrical approach, others  a minimalist philosophy, frequently a contamination among different idioms and viewpoints. This lecture will try to offer a vivid picture of the European museum scene under the specific angle of the narrative side of exhibiting.

Massimo Negri, European Museum Academy Director, formerly European Museum Forum Director from 2000 to 2009, is the author of several publications in industrial archaeology as well as on museological matters. A member of the Scientific Committee of the Museum of the Cathedral of Milan and Scientific Director of the Executive Master Course in European Museology, IULM University, Milan, he also teaches museology at the State University of Padua.  

 

RSVP by Monday 5 February 2018: 22668838 / info@leventisgallery.org

Doors close at 19:40. Please arrive early to avoid disappointment. The lecture will be given in English.

Entrance: Free 

 

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2020 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use