ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

ΕκδηλώσειςMeditation with Art!

With A. G. Leventis Gallery's museum-educator Theodora Demetriou   Let’s take a deep breath and let Telemachos Kanthos' painting 'Ravine ii - Morning' from the Cyprus Collection of the A. G. Leventis Gallery transport us to a place where the power and light of our soul can create a whole new reality for us; just how we imagined it. Screening date: Sunday, 28.03.2021 Διαβάστε περισσότερα

Online Lectures: The museum as a place of interaction

How can we bring a museum to life? Can you imagine dancing in a museum, or doing yoga...  using art as a source of inspiration and combining it with something very different!   2nd Lecture: The relation between space, inspiration and experience   Date: Thursday, 25.03.2021   Speaker: Andreas Araouzos, Director & Actor How did the A. G. Leventis Gallery, both its content from its Collections, the space and its staff, inspired many varied theatrical performances by Alpha Square over the l… Διαβάστε περισσότερα

Digital Creative Programme: Story time at the A. G. Leventis Gallery

With museum-educators Katerina Stephanides and Theodora Demetriou   Our museum educators love reading sotries to our young friends! All you have to do is press play and join us on a magical journey filled with art and stories! Date: Sunday, 14.03.2021 Ages: 2+ Florette (author Anna Walker) When Mae has to move house from the country to the city, she feels lonely and sad – until she discovers a beautiful place full of green in the centre of Paris. What she finds there sparks something spec… Διαβάστε περισσότερα

Digital Programme: Travelling through Art

Carnival is here and together with the A. G. Leventis Gallery’s museum educator, Theodora Demetriou, we will travel to the beautiful city of Venice. We will discuss about Venice and its carnival and together we will make unique carnival masks.  Date: Saturday, 07.03.2021 The video will be uploaded on our Facebook & Instagram pages. Διαβάστε περισσότερα

Digital Programme: Art antics at the A. G. Leventis Gallery

With museum-educators Katerina Stephanides and Theodora Demetriou   Come young and old and join us on a magical journey filled with creativity and learning through the works of the A. G. Leventis Gallery. How did impressionism get its name? Who were the Fauvists? What inspired Adamantios Diamantis to paint 'The World of Cyprus?'. Why does Oudry paint a fly in his work? Does the cat end up eating the asparagus? The A. G. Leventis Gallery museum-educators, through a series of mini videos, will in… Διαβάστε περισσότερα

Digital guided tours: Objets d’Art of the A. G. Leventis Gallery

The A. G. Leventis Gallery brings you closer to another part of the Paris Collection, of rare Chinese and delicate Meissen and Sevres procelain wares, presenting the collector's eclectic outlook. Unique objects, each one with its own story. The videos will be uploaded on A. G. Leventis Gallery's Facebook page & You Tube Channel. Tuesday 08 & 12 December 2020 12 & 26 January 2021 02 & 16 February 2021 09 & 23 March 2021 06 & 30 April 2021 Διαβάστε περισσότερα

Digital guided tours: Director’s Choice: The A. G. Leventis Gallery

The A. G. Leventis Gallery team has made a selection of paintings from the publication 'Director’s Choice: The A. G. Leventis Gallery', by the director Loukia Loizou Hadjigavriel, and take you on a journey into the magical world of art through our Collections.  In this publication, the director presents the Collections of the A. G. Leventis Foundation through her own eyes. These important works of art will be presented digitally by the A. G. Leventis Gallery team, showing the connection betwe… Διαβάστε περισσότερα
Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2022 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use