ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Constantine Leventis Auditorium - VOCATIONAL TRAINING FACILITIES Certificate

01-01-2018 to 31-12-2018Upgrade your events, lectures, private meals and banquets with the A. G. Leventis Gallery’s  high standards.

You can enhance your event by providing your guests with a special aesthetic and learning experience – consult with us to select a special package of a private guided tour of the Gallery’s unique Collections.

The Constantine Leventis Auditorium offers all of the above and beyond - the A. G. Leventis Gallery, aside from Art, supports Education and Lifelong Learning and has secured for you the Certificate ‘Vocational Training Facilities’ from the HRDA (Human Resources Development Authority of Cyprus), which subsidises your programmes for seminars aimed at training and development of human resources at all levels and in all areas.

 The Constantine Leventis Auditorium is technically equipped and offers:

  • High Definition front and back projector
  • Surround Sound System for clear and accurate performance
  • High-quality wireless hand-held microphones
  • Laptop with Microsoft Office software
  • Podium with microphone
  • DVD and CD player
  • Customisable dimmable general led lighting throughout the auditorium
  • Second room partitioned for private meetings with HD projection

In addition, you are provided, at no extra charge, with:

  • Technical Staff for support throughout the event
  • The advantage of using 2 translation booths for 2 simultaneous translations and translation equipment for guests.

For more information and reservations, please contact Ms Irene Drakou, Events and Communications Officer, at 22668838, ext. 106, Monday-Friday, 10: 00-13: 00 & 13:30-16: 00, or at info@leventisgallery.org

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2023 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use