ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 10:00-20:00
  Πέμπτη - Κυριακή 10:00-17:00
  Δευτέρα & Τρίτη κλειστά

Drawing Workshop - Sketching objets d'art

09-03-2016 to 30-03-2016The second in the series of A. G. L. G. workshops, aimed at adults, will take place in March.

This workshop, led by the experienced artist and educator, Alexis Michaelides, will offer one-on-one guidance to still-life drawing using pencil, charcoal and ink. An introduction to colour and shading will also take place, using Conté crayons. The lessons - two hours per week on Wednesdays - are ideal for beginners and intermediates who are interested in broadening their sketching and drawing skills.

Learn the secrets of the great masters, have a sneak peek at the A. G. L. G. reserve collection and try your hand at creating your own unique still life, using the Gallery’s objets d’art.

Dates: 9, 16, 23 & 30 March 2016 | Duration: 18:30-20:30

Costs: 80 euros (5% discount for A. G. L. G. members). A package with the necessary materials may be purchased at the Gallery for the price of 15 euros.

Please reserve a place at education@leventisgallery.org or telephone 22668838 Monday-Friday.

 

Media sponsor: Kathimerini

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2021 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use