ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά εκτός Τρίτης 10:00-17:00
  Τετάρτη: 10:00-22:00
  Κλειστά την Τρίτη και τις αργίες

Goodnight Gallery!

26-06-2019 to 26-06-2019Parents and kids! 

Grab your Pajamas and get ready for bedtime at the A. G. Leventis Gallery! Join us for a PJ party full of treats, fun, and stories in this after dark family programme. We’ll start with cookies and drinks and then head into the museum for gallery – based activities including a pillow fort story read aloud, sleep mask decorating, and bedtime themed art hunt. 

 

Ages: 3-7 years and accompanying adult (1 adult per two children)

Date: 26.06.2019

Time: 18:00-20:00

Cost: 5 euros per person  

 

The programme will be in English.

 

For more information and booking, please call 22668838, ext. 109 or 105 (Monday – Friday, 9:00 – 13:00 & 14:00 – 16:30), or email education@leventisgallery.org. Limited availability.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2020 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use