ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθημερινά εκτός Τρίτης 10:00-17:00
  Τετάρτη: 10:00-22:00
  Κλειστά την Τρίτη και τις αργίες

Art through the Senses with Alexandra Francis

08-06-2019 to 08-06-2019This monthly programme provides interactive gallery experiences tailored specifically for you and your young child.

Spend the morning at the A. G. Leventis Gallery enjoying guided looking, singing, stories and creative activities. Our current theme, the five senses, will have you and your child smelling, touching, tasting, looking and listening your way through the Gallery. 

 

Session 5: Noisy Art

Date: Saturday 08.06.2018

Listen, can you hear the painting? When looking at art we can often imagine the sounds it would make. In the Gallery we will work together to bring masterpieces to life by creating a soundscape based on paintings in the Paris and Greek Collections. Then, we will test our ears to see if we can use only our sense of hearing to identify different sounds. Lastly, we will head to the Renoir’s Workshop to create a musical instrument. 

 

Time:10.30-12.00 & 15.00-16.30

Ages: 3-7 with compulsory accompanying adult (limited to 2 children per adult)

Cost:€10 per child (adults free)

 

This programme will take place in English.

For more information and booking, please call 22668838, ext. 109 or 105 (Monday-Friday, 9.00-13.00 & 14.00-16.00), or email: education@leventisgallery.orgLimited availability.

Share this:

Επικoινωνία

Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συμπληρώστε αυτή την αίτηση.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Λεβέντειου Πινακοθήκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.

© Copyright © 2020 A. G. Leventis Gallery  |  Terms of Use